Profile

Join date: Aug 9, 2022

About

มองสายลมที่พัดมา มองด้วยตา ไม่เคยเห็น ได้เพียงรับรู้ว่ามันแค่เย็น เหมือนที่ฉันไม่เคยเห็นเธอ ลมหายใจ ที่หายไป เคยเข้าใจ ฉันเสมอ จนในวันนี้ ที่ไม่มีเธอ เหลือแค่ความอ้างว้าง เจ็บตรงนี้ ตรงที่เป็นคนที่ทิ้งเธอ แล้วมาเจอว่าเธอคือคนที่ต้องการ เพิ่งเข้าใจ เมื่อกลายเป็นคนที่ไม่สำคัญ ฉันปล่อยความรักหลุดลอยไป เจ็บกว่านั้น คือมันเพิ่งมาคิดถึงเธอ เมื่อตัวเธอ กำลังมีใจคิดถึงใคร ฉันทำได้แค่นี้ แค่บอกว่าฉันก็ดีใจ น้ำตาที่ไหล ต้องกลั้นมันเอาไว้ กับตา มารู้ตัวช้าเกินไป แค่เสียดาย ยังห้ามคิด อาจเป็นพรุ่งนี้ หรือชั่วชีวิต ที่จะได้ลืมเธอ เจ็บตรงนี้ ตรงที่เป็นคนที่ทิ้งเธอ แล้วมาเจอว่าเธอคือคนที่ต้องการ เพิ่งเข้าใจ เมื่อกลายเป็นคนที่ไม่สำคัญ ฉันปล่อยความรักหลุดลอยไป เนื้อเพลง เจ็บกว่านั้น คือมันเพิ่งมาคิดถึงเธอ เมื่อตัวเธอ กำลังมีใจคิดถึงใคร เนื้อเพลง ฉันทำได้แค่นี้ แค่บอกว่าฉันก็ดีใจ น้ำตาที่ไหล ต้องกลั้นมันเอาไว้ เจ็บตรงนี้ ตรงที่เป็นคนที่ทิ้งเธอ แล้วมาเจอว่าเธอคือคนที่ต้องการ สายเกินไป บอกรักเธอตอนนี้ก็คงไม่ทัน ได้แต่เก็บไว้ ซ่อนเธอในหัวใจ เธอที่ผ่านไป คงไม่มีวันพัดกลับมา

เนื้อเพลง

More actions